מוקד המועצה: 08-6257900

מתנדבים לוועדות ביקורת ביישובים
קרא עוד
ועדות וחברות
קרא עוד
חברי מליאת המועצה
קרא עוד
הפגישה הראשונה
קרא עוד
ניר זמיר – ראש המועצה הנבחר
קרא עוד
מקומיות 2018
קרא עוד
המועצה הוכרזה כרשות איתנה
קרא עוד
בחירות 2018 לרשויות המקומיות
קרא עוד
כנס בנושא החלטות רמ"י
קרא עוד
זיכוי מס הכנסה לתושבי המועצה
קרא עוד
עיצומים בוועדה המקומית
קרא עוד
היטל השבחה – קיבוצים ומושבים
קרא עוד
בני שמעון מחוברת!
קרא עוד
עמדת המועצה בוועדת הגבולות
קרא עוד
הגשת מועמדות להכלל בספר היועצים והמתכננים
קרא עוד
הגשת מועמדות להכלל בספר הספקים והקבלנים
קרא עוד
סדר יום לוועדת מכרזים ב-7/5
קרא עוד