מוקד המועצה: 08-6257900

 

לביצוע תשלום שוברי הארנונה יש להיכנס ללינק המצורף:

https://www.pay24.co.il/pay24/Page_SearchPay.aspx

לבחור ברשות "בני שמעון – מועצה אזורית"

לרשום מספר משלם (תעודת זהות של אחד מבני הזוג) ונתוני ספח – בקלות, יעילות ונוחות!

 

ניתן לקבל גם את שוברי הארנונה ישירות למייל! https://www.pay24.co.il/pay24/Page_CustomerRgister.aspx