מוקד המועצה: 08-6257900

 

גינה חדשה נוצרה השבוע, שבוע המעשים הטובים בבני שמעון, פרי שיתוף פעולה בין הילדים, בני הנוער וותיקי היישוב.

ביום שלישי, 2.4.2019, יצאו ילדי שכבה ב' למבצע נקיון היישוב ואזור החינוך לקראת שתילת גינה באזור ח' צופים למחרת, ביום רביעי, 3.4.2019, ותיקי הישוב ובני הנוער משכבות ט'-יא' שתלו בצוותא בגינה החדשה בסמוך למועדון הוותיקים וייפו את הכניסה אליו. ביום חמישי, 4.4.2019, שכבה ה' הצטרפה לעשייה בשתילה של צמחים נוספים בגינה החדשה.

את הפעילות הובילו שרה צרפתי, מובילת ההתנדבות ומרכזת מועדון הוותיקים וטל שם טוב, מובילת החינוך החברתי בגבעות בר, בשותפות עם מיכל עובדיה, יחידת ההתנדבות המועצתית.

טל שם טוב ומיכל עובדיה