מוקד המועצה: 08-6257900

מעבדת שירות השדה גילת

מעבדת שירות השדה גילת

ניהול: החברה הכלכלית מ.א. בני שמעון

פרטים להתקשרות:

מנהלת: דר’ רעיה וולקן
כתובת: מרכז מחקר גילת ד.נ. הנגב 2 85280
טלפון: 08-9928680
פקס: 08-9928681

דואר אלקטרוני: gilatlab@bns.org.il

שעות קבלת קהל: ימים א’ – ה’ בין השעות 07:30-15:00

לוגו מעבדת שירות
לוגו רשות להסמכת מעבדות

שירותי המעבדה:

המעבדה בעלת ניסיון של כ-40 שנה בבדיקות קרקע, צמח ומים תחת ניהולו המקצועי של משרד החקלאות.

בשנים האחרונות נוסף נדבך נוסף למקצועיות במעבדה, והיא הוסמכה בתקן בינלאומי 17025 ISO  על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
בדיקות מים ומי קולחין מוכרות על ידי משרד הבריאות.

בנוסף, הוספנו בדיקות הנדרשות ע"י תקנים בארץ ובעולם. לדוגמא:
הבדיקות הנדרשות ע"י תקן קומפוסט, תקן בוצה [ת"י 801], תקן מי שתייה, תקן מי קולחין, תקן למי שפכים GLOBALG.A.P ועוד.

המעבדה נותנת שירות לגורמים רבים כמו: חקלאים מכל המגזרים, מוסדות מחקר, מתקני טיפול בשפכים, חברות לטיפול במים, מהנדסים ויועצים סביבתיים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, קבלני גינון ועוד.

המעבדה מבצעת בדיקות במהלך הגידול המאפשרות יישום תשומות באופן מדויק וכן סקרי קרקע לפני תחילת הגידול לבחינת התאמה לחקלאות.
בנוסף מבצעת עבודות ייחודיות של פרויקטים מחקריים הקשורים לאקדמיה עם מנהל המחקר החקלאי והאוניברסיטאות השונות ומבצעת פרויקטים ועבודות הקשורות לתחום איכות הסביבה.

החומרים הנבדקים הם: קרקע, מים, שפכים וקולחים, דשנים, זבלים, קומפוסטים ובוצות, מצעי גידול, תמיסות הזנה וחומר צמחי.

מידע נוסף:

מו"פ תוצרי פסולת

מצגת מו"פ תוצרי פסולת

שירות לחקלאות ואיכות הסביבה

מעבדת שירות שדה גילת לחקלאות ואיכות הסביבה תומכת בחקלאי הנגב ומגבה את המלצות מדריכי שרות השדה בתחומי קרקע, צמח ומים. המעבדה מאפשרת תמיכה בהדרכה, במושגים כמותיים וסיוע בשימוש מושכל בגורמי הייצור – מים, דשנים וזבלים.

חקלאי הנעזר באופן שוטף בשרותי המעבדה יכול לחסוך באופן משמעותי בתשומות השונות כמו מים, דשן וחומרי הדברה ובכך להקטין עלויות.
בד בבד הוא מסייע לאיכות הסביבה החקלאית על ידי מניעת בזבוז וזיהום מים וקרקע.
לאחרונה הרחבנו את השרות לחקלאות ואיכות הסביבה ע"י כך שהמעבדה מבצעת גם בדיקות של שאריות חומרי הדברה בעיקר עבור חקלאים המייצאים לחו"ל. היום המעבדה מסוגלת לתת מענה לכל מגוון הבדיקות הנדרש, בדיקות כימיות, שאריות חומרי הדברה ובדיקות בקטריאליות.

מטרות הבדיקות:

בדיקת איכות מי קולחין ושפכים ממפעלים ומפעלי טיהור שפכים לצורך אישורי רשויות ומשרדי ממשלה.
התאמת הקרקע לגידולים.
איתור מקרי המלחה, מניעתה ו(או) הפחתת נזקיה.
קביעת פוריות הקרקע להכוונת הדישון.
מניעת זיהום הקרקע ומקורות המים.
בדיקת איכות מי ההשקיה למניעת נזקים לקרקע, לגידול ולסביבה.
בדיקת מצעי גידול מנותקים.
בדיקות צמחיות להכוונת הדישון ושיפור איכות המוצר.
בדיקת הרכב דשנים, זבלים, קומפוסטים ובוצות שפכים.
הכוונת ההשקיה והדישון בבתי צמיחה.
בדיקות עזר לחקלאים אורגניים – קומפוסט, תמיסות דשן אורגניות, קרקע ומים.
התאמת קרקעות והכוונת ההשקיה והדישון בגן הנוי.
בדיקת קרקעות מזוהמות.

מכשור במעבדת גילת

במעבדה קיים מיכשור רב ומתוחכם לביצוע מכלול הבדיקות הנדרשות.
בשנים האחרונות נרכשו שני מכשירים ששדרגו באופן משמעותי את יכולות העבודה במעבדה:
ICP – מאפשר בדיקה של כ- 40 יסודות בטווח ריכוזים נרחב.
המכשיר משמש בעיקר לאנליזות של יסודות מיקרו ומתכות כבדות והותאם לצרכי החקלאות ואיכות הסביבה באזור.

Ion analyzer ייחודי ומותאם לחקלאות ולבדיקות סביבתיות, המאפשר לבדוק במקביל 8 תרכובות במיצויים מימיים שונים במיצויי צמח ומיצויי קרקע.


מיכשור נוסף:
פוטומטר להבה
ספטרופוטומטר
כלורידומטר
טיטרטורים
אינקובטורים – BOD, COD
תנורים, מטחנות, מכשירים לשריפה ועיכול, מיקרוגל מעבדתי

בקרת איכות התוצאות

המעבדה מחויבת לאמינות ואיכות גבוהה של תוצאות הבדיקות.
היא מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות של מדינת ישראל לפי התקנים הבינלאומיים ISO 17025.

בשנת 2008 הרחבנו את ההסמכה גם לבדיקות קרקע לצרכים חקלאיים ובכך מעבדות שרות השדה יהיו היחידות בארץ המוסמכות ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לבדיקות קרקע לחקלאות.

החל משנת 2009 בדיקות המים במעבדה מוכרות גם ע"י משרד הבריאות.

ליווי פרוייקטים

המעבדה מלווה פרויקטים בתחום איכות הסביבה, לדוגמא:
תמיכה בבדיקות מים מאיכויות שונות כמו מי שפכים, מי קולחין, מי תהום, מי מאגרים, מי נגר מכבישים ועוד; ביצוע בדיקות קרקע לאיתור מקורות זיהום (דלקים, שמנים מתכות חומרי הדברה ועוד); ליווי של תהליכי שיקום של אזורים מזוהמים ומטמנות.

המעבדה נותנת מענה ומובילה תהליכים לשיפור השירות לחקלאות ואיכות הסביבה לצורך יישום חקלאות מתקדמת, מדויקת, מתוחכמת ומתחשבת בסביבה. יחד עם זאת היא מאפשרת שירות איכותי ואמין לחקלאיי הדרום במחירים המותאמים למגזר החקלאי.

הסמכות והכרות

  • מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן בינלאומי ISO 17025 לבדיקות מים וקרקע.
  • מוכרת על ידי משרד הבריאות.
  • דיגום מים ע"י דוגם מוסמך משרד הבריאות.
  • מבצעת באופן שוטף מדגמי ביקורת פנמיים וחיצוניים.

ליחצו כאן לרשימה המפרטת את הבדיקות המבוצעות תחת הסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן ת"י 17025  ISO17025, וכמו כן מוכרות ע"י משרד הבריאות.

טפסי קבלת מדגמים

סרט על המעבדה

כתבה על המעבדה באנגלית

לכתבה לחצו כאן

תמונת כתבה