מוקד המועצה: 08-6257900

מכרזים

פרטים נוספים במחלקת התקשרויות במועצה, אצל הגב' גילי בן שימול, טל' 08-9915803
מכרז   תיאור המכרז תאריך פרסום מועד אחרון להגשה
2019/מ/8 ביצוע עבודות טיאוט ונקיון רחובות באמצעות מכונת טיאוט ועובדי כפיים ביישובי המועצה ומוסדותיה 20.05.2019 16.06.2019
2019/ה/4 הסבת מרפסת לכיתת לימוד וביצוע שיפוצי קיץ בביה"ס "ניצני הנגב" בבית קמה 16.05.2019 16.06.2019
2019/ה/5 שיפוץ בריכה במושבי יחדיו 18.02.2019 10.03.2019
2018/מ/39 שירותי טיאוט וניקוי רחובות 24.01.2019 11.02.2019
2019/ה/2 הסדרת ניקוז ופיתוח מדרכה בברוש 10.01.2019 27.01.2019
2019/ה/1 ביצוע קו הולכת ביוב היקפי בתאשור 8.01.2019 27.04.2019
2018/ה/48 הסדרת ניקוז וביצוע קו ביוב בברוש 31.10.2018 18.11.2018
2018/ה/46 ביצוע תחנת הסעה בברוש 18.10.2018 04.11.2018
2018/ה/43 הקמת מגרשי כדורגל דשא סינתטי טוטו – שחב"ק בדביר, כרמים ובית קמה 17.10.2018 04.11.2018
2018/ת/44 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות 11.10.2018 21.10.2018
2018/ה/41 עבודות פיתוח ונוף לשכונות הקרן והסילו בקיבוץ להב

נספח טיוטת כתב כמויות

14.08.2018 16.09.2018
2018/ג/38 פרסום מודעות בעיתונות הכתובה 06.08.2018 19.08.2018
2018/ה/36 שיפוץ מבנה רב-תכליתי בקיבוץ חצרים

הודעה על שינוי סיווג קבלנים

המועצה האזורית בני שמעון מודיעה בזאת

כי רשאים להשתתף במכרז כל הקבלנים אשר עונים לדרישות הסף המפורטות במכרז,

בעלי סמל מקצועי ג'1 ובסמל 100  ו/או 131  סיווג א-1', א

ישור רישום תקף של רשם הקבלנים, אישור לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

מועד השלמות לסיור קבלנים יתקיים ביום ראשון

26.08.18 בשעה 15:30 בכניסה לקיבוץ חצרים.

 

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום 02/09/2018 שעה 12:00

ולא ביום 12/08/18 כפי שפורסם.

 

ביתר תנאי המכרז לא חל שינוי.

 

25.07.2018 02.09.2018
2018/ה/31 ביטול מט"ש בית קמה ושובל כולל הקמת מערכת ביוב עד למט"ש רהט

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום 12/08/2018 שעה 12:00.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 19/06/18.

17.07.2018 12.08.2018
2018/ח/35 ארגון והפעלת טיולים שנתיים בביה"ס של המועצה 02.07.2018 15.07.2018
2018/ח/30 רכישת ואספקת ספרי לימוד לבתי ספר במועצה 28.06.2018 15.07.2018
2018/ח/28 רכישת ואספקת ריהוט לקמפוס מבואות הנגב שלב ב' 28.06.2018 29.07.2018
2018/ה/26 פיתוח נופי למוזיאון המורשת הבדואי במרכז ג'ו אלון 26.06.2018 15.07.2018
2018/ה/33 פיתוח נופי לכביש 32 בקיבוץ דביר 21.06.2018 15.07.2018
2018/ת/29 מכירת כלי רכב משומשים 07.06.2018 24.06.2018
2018/ה/20 תכנון, ייצור והקמת בית כנסת מתועש בקיבוץ בית קמה 06.06.2018 01.07.2018
2018/ה/19 תכנון, ייצור והקמת בית כנסת מתועש במושב נבטים 06.06.2018 01.07.2018
2018/ה/25 עבודות גינון ל-80 יח"ד בקיבוץ שובל

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום 24/06/2018 שעה 12:00  ולא ביום 17/06/2018 כפי שפורסם.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 19/06/18.

ביתר המועדים לא יחול שינוי.

03.06.2018 24.06.2018
2018/ה/22 עבודות קירות כובד ותמיכת קרקע בקיבוץ להב

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה בזאת ליום 24/06/2018 שעה 12:00  ולא ביום 17/06/2018 כפי שפורסם.

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: עד ליום 19/06/18.

ביתר המועדים לא יחול שינוי.

29.05.2018 24.06.2018
2018/ה/21 פיתוח תשתיות ל-42 יח"ד במשמר הנגב, שלב ג' 15.05.2018 10.06.2018
2018/ה/11 פיתוח שטחים ציבוריים בהרחבת דביר 15.05.2018 10.06.2018
2018/ה/10 עבודות גינון והשקייה בגבעות בר 15.05.2018 10.06.2018
2018/ה/17 בניית חדר טרפו דרומי בבית הספר "מבואות הנגב" בקיבוץ שובל 25.04.2018 13.05.2018
2018/ה/16 אחזקה והפעלת תחנות שאיבה, מתקני טיפול בשפכים ומאספי ביוב

ליחצו כאן להורדת מסמכי המכרז

17.04.2018 13.5.2018
 
ועדת מכרזים:
מזכירת הועדה: אליזבט בנני ליצירת קשר עם אליזבת בנני לחצו כאן
יו"ר הועדה: גיא חדידה
מ"מ יו"ר הועדה: רז קדמון
חברי הועדה עופר רימון
איציק אבוטבול

מידע שימושי לוועדים המקומיים:

באתר משרד הפנים מתפרסמים מדי חודש/מספר חודשים סכומי הסף למכרז זוטא ופומבי.
 
*שימו לב: לאחר לחיצה על הקישור יש לגלול את הדף מעט מטה.
המידע נמצא בסעיף הרביעי בצבע כחול מתחת לטבלה.