מוקד המועצה: 08-6257900

הודעות לציבור

הודעות הוועדה להקצאות קרקעות ומיבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית של המועצה האזורית בני שמעון

 

 הודעות ועדת השמות של המועצה האזורית בני שמעון