מוקד המועצה: 08-6257900

נוהל אישור תושב 2019

**למילוי הטופס המקוון יש לגלול את הדף מטה**

בדומה לשנת המס 2018, גם השנה ייהנו תושבים שמקום מגוריהם ועיקר חייהם ביישובי המועצה מהטבת מס בשיעור של 7% (עד לתקרה של הכנסה שנתית בגובה 132,000 ₪).

התושבות נקבעת ע"י מספר מבחנים שהעיקרי בהם הוא מיקום "מרכז חייו" של התושב. כדי לוודא היכן מרכז חייך, אנו נזקקים למידע אישי על מגיש/ת הבקשה וכן מידע נוסף על מקום מגוריהם של בני משפחתך לרבות בן/בת הזוג, ילדים, הורים (לסטודנטים וצעירים רווקים), מקום עבודת בן/בת זוגך, ומיקום מוסדות החינוך בהם לומדים ילדיך.

השנה, כחלק ממאמצינו לשיפור השירות, תתבצע הוצאת אישורי התושב במהלך מרוכז.

מהו מהלך מרוכז? 

כל תושב שהונפק לו אישור תושבות לשנת המס 2018, ובתנאי שעדיין מתקיימים לגביו כל התנאים לזכאות, יקבל לביתו באמצעות הדואר אישור תושבות לשנת 2019.

  • בדיקת הזכאות מתבצעת על-ידי המועצה, מול היישובים ומחלקת הגבייה. המועצה תוודא את נכונות הפרטים ועמידתם בתנאי רשות המיסים למול מזכירויות היישובים ותנפיק אישור תושב לצורך הטבת מס אותו יש להעביר למעביד.

אנא היו סבלניים. במהלך מרוכז התהליך אורך קצת יותר זמן, והאישורים יגיעו לביתכם בחודשיים הקרובים. בכל מקרה ההחזר הוא רטרואקטיבי ולכן הזכאים יקבלו את ההטבה במלואה.

ואם לא הייתי זכאי בשנת 2018 לאישור תושבות או שאני מעוניין לבצע את התהליך בעצמי ולא לחכות עד שכל האישורים יישלחו?

  1. יש למלא טופס מקוון המופיע באתר המועצה .הטופס מופיע בהמשך הדף.  (ניתן גם למלא טופס ידני – הקליקו כאן)
  1. יש להביא ממזכירות היישוב אישור מרוכז בו יופיעו הפרטים הבאים:
  • תאריך כניסת התושב ליישוב.
  • אישור שהתושב משלם מים
  • במידה ויש ילדים מתחת לגיל 3: אישור על רישום של אחד מהילדים לפחות למסגרת חינוכית ביישוב או במועצה. למי שאין ילדים בגילאים אלו יש לציין זאת באישור.
  1. צירוף צילום ת.ז + ספח.
  2. תושב המתגורר בשכירות: יש לצרף חוזה שכירות .

** את כל האישורים הנ"ל יש לצרף כקובץ לטופס המקוון באתר.

**תושב שממלא טופס ידנית – לצרף את כל האישורים יחד עם הטופס הידני (1312)

ולשלוח לפקס 08-9915831

ילד מעל גיל 18 המתגורר בבית הוריו ומעוניין באישור תושבות:

על בן משפחה מעל גיל 18 המתגורר אצל הוריו למלא טופס הצהרת הורים ולצרפו לטופס המקוון או הידני . להורדת טופס הצהרה אודות מגורים בבית ההורים – הקליקו כאן.

חשוב לדעת:

אישורי תושב יינתנו רק למי שמרכז חייו הוא באחד מיישובי המועצה (כתובתו רשומה במועצה, משלם ארנונה, משלם אגרת ביוב ובמידה ויש לו ילדים בגיל חינוך, ילדיו רשומים במערכת החינוך במועצה) ומוענקת אך ורק לאחר שהשלים 12 חודשי מגורים ביישוב. מיום שהשלים שנה, זכאי התושב לקבל החזר רטרואקטיבי.

***בכל שאלה בנושא אישור תושבות ניתן ליצור קשר בטלפון 08-9915811 שלוחה 0**

 

שימו לב: יש להמתין מספר שניות עד לעליית הטופס.