מוקד המועצה: 08-6257900

שירותי ניהול/פיקוח

 

נושא חברה להתקשרות תאריך
שירותי אבטחה וסיור במוסדות חינוך, אבטחת טיולים, אבטחת עובדי ציבורי, שירותי אבטחה וסיור עירוניים ושירותי מוקד   רשת בטחון בע"מ 20.3.2019
  תכנון ובניית מוסדות חינוך בהיקף של עד 750 מ"ר   נ.א.נ. פרוייקטים בע"מ 27.02.2019
  אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש   משכ"ל 27.12.2018
  ליסינג תפעולי לכלי רכב   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 21.11.2018
  אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 20.06.2018
  אספקה והצבה של מבנה כיתה   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 04.06.2018
  התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי    החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 24.05.2018
  אספקה והצבה של כיתת לימוד   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 22.05.2018
  החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 28.11.2018
  החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח   החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ 15.04.2018